Privacy verklaring

Beauty Glamour respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zo zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Door het gebruik van deze website, gaat u automatisch akkoord met de inhoud van deze privacy verklaring.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy verklaring vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens er precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Op deze website zullen wij niet automatisch persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen zoals uw naam, adres, e-mailadres, etc.

U kunt echter wel vrijwillig persoonlijke gegevens aan ons bezorgen door:

 • u in te schrijven voor onze nieuwsbrief;
 • een e-mail te sturen met daarin persoonlijke gegevens over u;
 • het invullen en versturen van ons contactformulier;
 • ons te bellen.

Wilt u niet dat er persoonlijke gegevens van u door ons worden verzameld, zorg er dan voor dat u deze gegevens niet naar ons verstuurt of doorbelt. Wanneer u ons persoonlijke informatie bezorgt dan geeft u ons toestemming om deze gegevens op te slaan en te gebruiken. 

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum; 
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gezondheidsgegevens/huiddiagnose;
 • foto’s.

Voor welk doel worden de gegevens verwerkt:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele wijziging daarvan;
 • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beauty Glamour (enkel als u bij ons heeft aangegeven dat u hiermee akkoord bent);
 • uw naam, geboortedatum en e-mailadres kan worden gebruikt voor het versturen van een verjaardagsmail (enkel als u bij ons heeft aangegeven dat u hiermee akkoord bent)
 • uw gezondheidsgegevens en/of een huiddiagnose worden in sommige gevallen gebruikt om de behandelingen en de voortgang van de behandelingen te monitoren;
 • voor en/of na foto’s van gelnagels, wimperextensions, extensions, huidproblemen en andere behandelingen worden gebruikt om deze te presenteren op Social Media en onze website en/of om de voortgang van een behandeling te monitoren. Foto’s worden alleen gedeeld op onze website en Social Media als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Afspraak gegevens

Via onze website kunt u een online een afspraak maken. Deze gegevens worden ook opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden. Wij gebruiken hiervoor het programma Ovatu. Wij raden u aan de privacyverklaring van Ovatu te lezen voordat u een online afspraak bij ons maakt. De privacyverklaring van Ovatu kunt u vinden op https://ovatu.com/us/privacy

Niet-persoonlijke informatie wordt automatisch verzameld

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er automatisch (d.w.z. niet door registratie) anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard (bv. het type internetbrowser, het type computerbesturingssysteem; de domeinnaam van de website die u voordien hebt bezocht; het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u hebt bekeken). Deze informatie kan gebruikt worden om het gebruik van onze website te analyseren en om de inhoud ervan te verbeteren en permanent te optimaliseren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te minimaliseren en anoniem te laten.

Distributie van informatie

We kunnen informatie delen met overheidsinstanties. We kunnen dit echter enkel doen wanneer toegestaan of vereist door de wet. Persoonlijke informatie wordt niet verstrekt aan derden en bedrijven voor marketingdoeleinden.

Facebook, Instagram en Google+

Op deze website zijn links  aanwezig om onze bedrijfspagina’s te kunnen bezoeken op de sociale netwerken Facebook, Instagram en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

 • Op verzoek en na afdoende legitimatie kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Beauty Glamour zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen twee weken na ontvangst hierover informeren.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar richten aan Beauty Glamour via info@beauty-glamour.be
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop Beauty Glamour uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Beauty Glamour via info@beauty-glamour.be.

Bewaartermijn

Beauty Glamour verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Kinderen

Kinderen mogen geen persoonlijke informatie naar de website van Beauty Glamour verzenden zonder de toestemming van hun ouders of voogd. Beauty Glamour moedigt alle ouders of voogden aan om hun kinderen te leren hoe ze op een veilige en verantwoordelijke manier kunnen/moeten omgaan met hun persoonlijke informatie tijdens het surfen op het internet. Indien bekend is dat de persoonlijke informatie afkomstig is van kinderen, zal Beauty Glamour deze voor geen enkel doel verzamelen of gebruiken.

Veiligheid

Beauty Glamour neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie zoveel mogelijk te garanderen en levert inspanningen om ze nauwkeurig te houden. Wij streven ernaar uw informatie nauwgezet te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang tot de gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.